Jak podkreśla prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, to „daje też szansę na to, że po przejściu tych obecnych problemów, możemy wrócić do otoczenia, w którym te stopy zwrotu z inwestycji (właśnie w obligacje i akcje) będą przez wiele lat na atrakcyjnym, wysokim poziomie”.

Czy tylko z poziomu regulacyjnego możemy wzmocnić pozycję funduszy inwestycyjnych? Warto, aby ta branża funduszy „inwestowała w nowe klasy aktywów – warto, by w Polsce powstały fundusze nieruchomości, które umożliwiałyby też inwestorom indywidualnym inwestycje na tym rynku".

Z kolei branża ma szansę na to, "by w kolejnych latach zacząć pokazywać inwestorom dobre stopy zwrotu, korzystając właśnie z tego, że rentowność obligacji jest w tej chwili na poziomie 7-8 proc” – mówi Paweł Borys. "Warto, by branża zadbała o to, by klienci mieli dobrany horyzont inwestycji właściwie do swoich preferencji" – uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. "Przekonując jednocześnie właśnie inwestorów, by inwestowali jak najbardziej w długim horyzoncie czasu” – dodaje Borys.