Innowacyjność wymaga nie tylko prężnie działających uniwersytetów i jednostek badawczych, ale również biznesu, który będzie odbiorcą nowych rozwiązań. InnoEnergy, powołane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), powstało w celu lepszego wykorzystywania środków unijnych, jest ogniwem synergii nauki i przemysłu w sektorze energetycznym. Dzięki sieci partnerów InnoEnergy jest wiodącym europejskim akceleratorem biznesu w obszarze energii, który wsparł już około 200 start-upów w całej Europie. Łukasz Świercz, Business Creation Officer w InnoEnergy Central Europe, opowiada w jaki sposób jego zespół wybiera nowe projekty i pomaga start-upom we wprowadzaniu rozwiązań na globalny rynek.

Na co osoby decyzyjne zwracają uwagę przy wyborze start-upów, które InnoEnergy wspiera?
– InnoEnergy inwestuje przede wszystkim w ludzi, a nie w tabelki, które stworzone na wczesnym etapie inwestycji mogą nie mieć żadnego pokrycia w rzeczywistości. Oceniamy produkt przez pryzmat potencjału zespołu. Co to oznacza? Bardzo często – po zebraniu pierwszych informacji z rynku – rozwiązanie trzeba bardzo zmienić. Sprawdzamy, czy zespół ma tego świadomość i czy jest w stanie sprostać tym zmianom. Jeśli tak, nie odrzucamy projektu, nawet jeśli w początkowej fazie produkt nie ma dobrych rokowań. Ważne jest również umiejętne odnalezienie przez zespół niszy dla swojego produktu. Jednym z najczęstszych powodów odrzucenia wniosku o wsparcie jest brak świadomości biznesowej zespołu, czyli podejście: dobry produkt się obroni, a biznes zrobi się sam. Start-upy energetyczne składają się często z zespołu naukowców, a biznes potrzebuje również lidera i dobrego handlowca.

Jakie błędy – utrudniające wejście na rynek – najczęściej popełniają start-upy?
– Większość start-upów chce od razu zaproponować produkt idealny. Zespół poświęca całą uwagę, energię i środki na rozwój technologii i zwleka z wprowadzeniem jej na rynek. To błąd. Wiedza jak klient reaguje na produkt nawet na wczesnym etapie jest olbrzymią wartością, która odpowiednio wykorzystana, może być kluczem do sukcesu.

Jaką rolę, z perspektywy inwestora, mogą odegrać start-upy w sektorze energetycznym w perspektywie globalnej?
– Firmy na wczesnym etapie rozwoju, w przeciwieństwie do korporacji, nie boją się podejmować ryzyka, a czas wdrożenia pomysłu jest dużo krótszy niż w dużych, pełnych procedur spółkach. Dlatego też najwięksi gracze w sektorze energii tak chętnie inwestują właśnie w młode projekty. Z drugiej strony dzięki możliwościom korporacji, innowacyjność proponowana przez start-upy ma szanse na globalne zastosowanie.

Jak wygląda pomoc w akceleratorach InnoEnergy?
– Akcelerator Highway® jest przeznaczony dla przedsiębiorców i start-upów we wczesnej fazie rozwoju, natomiast Boo-stway® dla ugruntowanych firm, które chcą wzmocnić biznes, zwiększyć sprzedaż. Pomagamy aktywnie – weryfikujemy model biznesowy, sprawdzamy, czy firma nie potrzebuje handlowca. Staramy się nie ingerować, tylko wskazywać rozwiązania i otwierać drzwi – dajemy dostęp do naszych biznesowych i akademickich partnerów w całej Europie. Wspieramy projekty na różnych etapach rozwoju – zarówno takie na etapie prototypu, pilotażu, jak i takie, które już wprowadziły swoje rozwiązania na rynek. Tym drugim pomagamy zwiększać sprzedaż, głównie za granicą.

Z jakimi problemami najczęściej borykają się start-upowcy?
– Jednym z częstych problemów jest... zbyt szybki rozwój! Są spółki, które prowadzą jednocześnie kilka programów pilotażowych, zawierają kilka kontraktów i nagle okazuje się, że nie mają zasobów ludzkich do ich realizacji. Na takim etapie firma często nie umie sobie poradzić z szybko rozrastającą się strukturą, a równocześnie nie może pozwolić sobie na przypadkowych pracowników. Znalezienie odpowiednich ludzi niestety trwa, a terminy kontraktów są nieubłagane.

W jakich obszarach sektora energii najbardziej poszukiwane i pożądane są nowe rozwiązania?
– InnoEnergy szuka start-upów działających w sektorach: czyste technologie gazowe i węglowe, magazynowanie energii, efektywność energetyczna, energia ze źródeł chemicznych, energia odnawialna, inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentne i efektywne energetyczne miasta i budynki oraz energetyka jądrowa. Na topie są rozwiązania z zakresu elektromobility – przy czym mówimy tu nie tylko o elektrycznym samochodzie, ale również o rozwiązaniach z zakresu smart grid. Jest to inteligentna sieć elektroenergetyczna, która dzięki algorytmom komputerowym integruje zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników, zapewniając efektywność i bezpieczeństwo. Potrzebne jest również świeże spojrzenie na energetyczne magazyny, np. magazynujące energię w nocy i pozwalające na jej zużywanie w ciągu dnia.

Jak start-upy mogą nawiązać współpracę z InnoEnergy?
– Obecnie prowadzimy nabór projektów do PowerUp! - największego konkursu dla start-upów energetycznych w 23 krajach Europy Środkowej. Do 11. września czekamy na zgłoszenia od kandydatów, którzy posiadają technologię związaną z obszarem energii, prototyp, dedykowany zespół i prognozowany czas wejścia na rynek maksymalnie dwa lata. Podczas finałowych warsztatów, razem z mentorami, zweryfikujemy modele biznesowe zespołów. Najlepsi otrzymają zaproszenie do wspomnianego wcześniej akceleratora Highway® oraz nagrody finansowe.

Łukasz Świercz zarządza funduszami seed-stage venture capital i akceleratorami w InnoEnergy Central Europe w Polsce i całej Europie Środkowej. Był założycielem agencji lead generation, w której bez funduszy zewnętrznych po 5 latach po-mnożył kapitał założycielski ponad 100 razy. Manager, programista, marketingowiec w jednym. Jest członkiem Mensy.