Do końca marca BGK wypłacił 20,2 mld zł.

Minister Finansów przekazuje na rachunki w BGK środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz agencji płatniczych.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju, do 7 maja 2017 roku podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 97,2 mld zł. (PAP)