Gdy w połowie minionego roku Michał Chyczewski został powołany do zarządu Alioru, formalnie został wiceprezesem pełniącym obowiązki prezesa. Do „pełnej” prezesury potrzeba zgody KNF. Uzyskanie jej zwykle trwa kilka miesięcy. W przypadku szefa Alioru procedura wydłużała się. W prasie pojawiały się spekulacje, że było to związane z faktem jakoby w oczach nadzoru Chyczewski mógł mieć zbyt małe doświadczenie menedżerskie w sektorze finansowym.

Pod koniec minionej dekady był wiceministrem skarbu odpowiadającym za spółki działające w finansach. Później przeszedł do PKO BP, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ukraińskiej spółki zależnej Kredobank. W Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) był dyrektorem zarządzającym, a przed przyjściem do Alioru prowadził grupę doradztwa transakcyjnego dla sektora instytucji finansowych w Polsce w firmie doradczej EY.

Jak wynika z naszych informacji, KNF miała zajmować się wnioskiem o zatwierdzenie Chyczewskiego na wtorkowym posiedzeniu. Gdyby odmówiła, w przyszłości menedżerowi byłoby trudno znaleźć zatrudnienie na wysokich stanowiskach w nadzorowanych instytucjach finansowych. Odejście z zarządu spowodowało, że tego ryzyka nie ma.

– Rezygnacja ze stanowiska skutkuje przerwaniem postępowania w sprawie udzielenia zgody na pełnienie funkcji prezesa – informuje Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Nie chce powiedzieć, czy Komisja miała zajmować się wnioskiem dotyczącym Chyczewskiego. – Nie informujemy o indywidualnych postępowaniach – ucina przedstawiciel nadzoru. Na wtorkowym posiedzeniu KNF zgodziła się na powołanie pięciu prezesów banków spółdzielczych.

„Rada nadzorcza przyjmując rezygnację Michała Chyczewskiego, podziękowała mu za przygotowanie planu operacjonalizacji strategii oraz szybkie przystąpienie do jego wdrożenia” – poinformował Alior w komunikacie o zmianach w zarządzie. Następczynią Chyczewskiego została Katarzyna Sułkowska, która jest związana z Aliorem od jego powstania, czyli od dziesięciu lat.

Głównym akcjonariuszem Alioru jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), który jest jednocześnie największym udziałowcem Banku Pekao. Od kilku miesięcy oba banki prowadzą rozmowy o możliwościach współpracy a być może nawet połączeniu.

>>> Czytaj też: Alior Bank wystąpił do KNF o zgodę na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na prezesa banku