"Prognozowany rozwój sytuacji ekonomicznej powinien sprzyjać poprawie zyskowności banków w nadchodzących kwartałach. Jednak kierunek zmian zyskowności sektora będzie w znacznym stopniu zależał od ewentualnego wpływu uchwalenia procedowanych projektów aktów prawnych" - napisano w raporcie.

W ocenie NBP, można oczekiwać w szczególności stabilizacji lub dalszego wzrostu marży odsetkowej netto, poprawy efektywności kosztowej banków, stabilizacji lub niewielkiego spadku obciążeń wyników odpisami z tytułu utraty wartości kredytów, tworzenia na podstawie MSSF 9 odpisów na oczekiwane straty dla kredytów bez stwierdzonej utraty wartości (tzw. faza 1 i faza 2). (PAP Biznes)