KNF nałożyła na Forum TFI karę finansową wys. 200 tys. złWarszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) z siedzibą w Krakowie, karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podała Komisja.

"W toku likwidacji funduszu Mrówka Capital FIZ w Likwidacji – przeprowadzanej przez Forum TFI SA jako likwidatora funduszu, doszło do niezgodnego z prawem przeniesienia na uczestnika Mrówka Capital FIZ w Likwidacji aktywów tego funduszu w miejsce obligatoryjnego świadczenia pieniężnego (zastosowano instytucję datio in solutum)" - wyjaśniono.

Komisja podkreśla, że regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi służą ochronie nie tylko interesów wierzycieli i uczestników, ale także poszanowaniu praw szeroko rozumianych uczestników obrotu finansowego, podano także.

Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary w niniejszej sprawie wynosi 5 mln zł.

(ISBnews)