KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1% r: r do 10,6 mld zł w I-VIII 2019Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 10,6 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2019 r. i był wyższy o 2,1% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"Wynik finansowy netto na koniec sierpnia 2019 r. wyniósł 10,6 mld zł i był wyższy o 219 mln zł (o 2,1% r/r) od osiągniętego na koniec sierpnia 2018 r. Wynik finansowy netto w sierpniu 2019 r. wyniósł 1,5 mld zł i był niższy o 63,3 mln zł od wyniku lipca br." - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec sierpnia br. 16 banków (5 komercyjnych i 11 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 539,8 mln zł. Banki te miały ok. 5,4% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 10,9 mld zł, podano także.

W styczniu-sierpniu 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,6% do 32,93 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,83 mld zł i był o 1% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 6,2% r/r do 14,44 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 2,8% r/r do 23,94 mld zł w styczniu-sierpniu 2019 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 6,41 mld zł (wzrost o 18,8% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec sierpnia 2019 r. wyniósł 6,48% (-0,02 pkt proc. m/m, -0,7 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,7% (0,0 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 16,9% (T1). "5 banków komercyjnych nie spełnia minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca wzrósł o 13,6 mld zł, z czego największy udział w tym wzroście odnotowano w przypadku osób prywatnych (wzrost o 7,8 mld zł) i dużych przedsiębiorstw (wzrost o 3,2 mld zł)" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 6,66% r/r do 1 157 mld zł na koniec sierpnia br. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 748 mld zł (+7,09% r/r), a przedsiębiorstw - 401 mld zł (+5,86% r/r).

W sierpniu 2019 r. wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca wzrósł o 13,6 mld zł, z czego największy udział w tym wzroście odnotowano w przypadku osób prywatnych (wzrost o 7,8 mld zł) i dużych przedsiębiorstw (wzrost o 3,2 mld zł).

Portfel brutto kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się w sierpniu br. o 1,63 mld zł (wzrost wolumenu portfela o 0,89% m/m i 8,61% r/r).

"Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w sierpniu br. o 6,24 mld zł, w tym wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych o 3,05 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wynosił 70,43% i zmniejszył się o 0,31 pkt proc. m/m, głównie na skutek osłabienia złotego" - napisano w prezentacji.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) na koniec sierpnia br. wyniosła 1 213 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostów o 10,2% r/r i 0,9% m/m, podano także.

(ISBnews)