KNF zaleciła utrzymywanie przez grupę PKO BP funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenia ryzyka, wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy w wysokości 0,36 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego.

Jak podał bank w komunikacie, dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75 proc. z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,27 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1. Kapitał Tier 1 ma służyć do pokrywania strat w warunkach wypłacalności banku. W zamyśle kapitał Tier 1 umożliwia kontynuować normalną działalność instytucji i zapewnia bankowi płynność finansową.

Wcześniej dodatkowy wymóg dla PKO BP wynosił 0,42 pkt proc.(PAP)

Autor: Piotr Gozdowski