Zysk netto międzynarodowego koncernu wyniósł w zakończonym roku obrotowym 1,88 miliarda dolarów wobec 2,02 miliarda dolarów w roku poprzednim. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że SABMiller ogłosi zysk na poziomie 2,03 miliarda dolarów.

Powodem słabszych od spodziewanych wyników finansowych koncernu były... zawirowania walutowe. 85 procent zysków SABMiller pochodzi z rynków wschodzących, takich jak Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy. Gwałtowny spadek wartości miejscowych walut w tych krajach wobec dolara spowodował zmniejszenie wpływów ze sprzedaży całego koncernu.

Więcej wiadomości o wynikach finansowych międzynarodowych koncernów w serwisie "Bloomberg w Forsalu".