GUS podał, że eksport liczony w USD spadł w tym okresie 2008 roku o 27,5% do 30,1 mld USD, natomiast import odnotował wzrost o 30,5% i wyniósł 32,7 mld USD. Deficyt handlowy w tym ujęciu wyniósł 2,6 mld USD wobec 7,7 mld USD rok wcześniej.

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 16,7 mld zł (minus 5,1 mld USD, minus 3,8 mld euro), z krajami Europy Środkowo-Wschodniej - minus 4,2 mld zł (minus 1,4 mld USD, minus 1,0 mld euro), dodatnie saldo osiągnięto z krajami rozwiniętymi 12,7 mld zł (3,9 mld USD, 2,9 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 15,7 mld zł (4,8 mld USD, 3,6 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 85,8% (w tym UE 80,3%), a w imporcie 67,4% (w tym UE 59,6%)" - podał GUS.

"Udział Niemiec w eksporcie był wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 1,1 pkt i wyniósł 26,6%, a w imporcie niższy o 1,9 pkt i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 3,2 mld zł (1,0 mld USD, 0,7 mld euro), w analogicznym okresie ub. roku saldo wyniosło minus 2,4 mld zł (minus 1,0 mld USD, minus 0,7 mld euro)" - czytamy dalej w komunikacie.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski wzrost dynamiki odnotowano w eksporcie do Włoch, Francji, Niderlandów, W. Brytanii i Niemiec, a w imporcie - z Chin, ze Stanów Zjednoczonych i z Republiki Korei, podał także GUS.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.