Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy i Europejski Bank Inwestycyjny mogą przekazać pożyczkę ukraińskiemu rządowi i państwowej spółce NAK Naftogaz Ukrainy – zakomunikowali kredytowy we oświadczeniu opublikowanym w piątek późnym wieczorem razem z Komisją Europejską i Międzynarodowym Funduszem walutowym.

Ukraina, która jest krajem tranzytowym w dostawach gazu ziemnego, wpadła w głęboki kryzys gospodarczy po rozpoczęciu się globalnego spowolnienia i  już teraz jest wspierana pomocą z MFW w wysokości 16,4 mld dolarów. Ale Kijów zabiega jeszcze o środki w celu pozyskania jeszcze przed zimowym sezonem odpowiednich ilości rosyjskiego gazu, który jest gromadzony w podziemnych zbiornikach. W wyniku sporu cenowego między Rosją i Ukrainą ponad 20 krajów było w styczniu przez dwa tygodnie pozbawionych gazu.   

Deklarację ogłoszono zaraz po złożeniu przez władze Ukrainy zobowiązania do uporządkowania sytuacji w przemyśle gazowym. W szczególności zapewniono, ze regionalna sieć dystrybucji przejdzie pod zarząd Naftogazu.

EBOR oświadczył, że jest gotów do zwiększenia linii kredytowej gwarantowanej przez państwo dla Naftogazu, dzięki czemu spółka ta uzyska „kapitał do natychmiastowej realizacji wymogów w zakresie magazynowania gazu oraz środki finansowe na dłuższy okres czasu dla wsparcia jej programu inwestycyjnego”.