Harmonogram budżetu państwa zakładał, że deficyt po czerwcu wyniesie 16 mld 890,4 mln zł. Wydatki państwa wyniosły 151 mld 18,17 mln zł, czyli 47,0 proc. kwoty 321 mld 221,1 mln zł, planowanej na 2009 rok. Dochody budżetu państwa wyniosły 134 mld 388,98 mln zł, czyli 44,3 proc. planu rocznego, wynoszącego 303 mld 34,8 mln zł.