Agencja informacyjna Thomson Reuters sporządziła swoje doroczne zestawienie osób, które uważa za mające największą szansę na otrzymanie Nagrody Nobla w kategoriach naukowych w danym roku lub w najbliższej przyszłości. Lista ta, zwana Citation Laureates („Laureaci Cytowań”), powstaje po zliczeniu tego, ile razy dany naukowiec był cytowany w pracach naukowych innych osób. Citation Laureates to górna jedna dziesiąta procenta najczęściej pojawiających się nazwisk. Dodatkowymi kryteriami są ważność i jakość dokonań danych naukowców.

Oto tegoroczna lista:

  • Sir Anthony B. Atkinson (Uniwersytet Oksfordzki) oraz Angus S. Deaton (Uniwersytet Princeton), „za badania empiryczne w dziedzinie konsumpcji, dochodów i oszczędności, ubóstwa, zdrowia i dobrobytu.”
  • Stephen S. Ross (Instytut Technologiczny w Massachusetts), “za teorię arbitrażu cenowego i inne fundamentalne zasługi dla rozwoju finansów.”
  • Robert J. Schiller (Uniwersytet Yale), “za pionierski wpływ na teorię zmienności rynków finansowych i dynamiki cen akcji.”

Lista laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
2011Thomas Sargent
Christopher Sims
2010 Peter A. Diamond
Dale T. Mortensen
Christopher A. Pissarides
2009Elinor Ostrom
Oliver E. Williamson
2008Paul Krugman
2007Leonid Hurwicz
Eric S. Maskin
Roger B. Myerson
2006Edmund S. Phelps
2005Robert J. Aumann
Thomas C. Schelling
2004Finn E. Kydland
Edward C. Prescott
2003Robert F. Engle III
Clive W.J. Granger
2002Daniel Kahneman
Vernon L. Smith
2001George A. Akerlof
A. Michael Spence
Joseph E. Stiglitz
2000James J. Heckman
Daniel L. McFadden
1999Robert A. Mundell
1998Amartya Sen
1997Robert C. Merton
Myron S. Scholes
1996James A. Mirrlees
William Vickrey
1995Robert E. Lucas Jr.
1994John C. Harsanyi
John F. Nash Jr.
Reinhard Selten
1993Robert W. Fogel
Douglass C. North
1992Gary S. Becker
1991Ronald H. Coase
1990Harry M. Markowitz
Merton H. Miller
William F. Sharpe
1989Trygve Haavelmo
1988Maurice Allais
1987Robert M. Solow
1986James M. Buchanan Jr.
1985Franco Modigliani
1984Richard Stone
1983Gerard Debreu
1982George J. Stigler
1981James Tobin
1980Lawrence R. Klein
1979Theodore W. Schultz
Sir Arthur Lewis
1978Herbert A. Simon
1977Bertil Ohlin
James E. Meade
1976Milton Friedman
1975Leonid Vitaliyevich Kantorovich
Tjalling C. Koopmans
1974Gunnar Myrdal
Friedrich August von Hayek
1973Wassily Leontief
1972John R. Hicks
Kenneth J. Arrow
1971Simon Kuznets
1970Paul A. Samuelson
1969Ragnar Frisch
Jan Tinbergen