Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Plantwear odnotował szacunkowo 2,08 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. wobec 1,996 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5%, podła spółka.
"Do głównych czynników wpływających na sprzedaż w poszczególnych kategoriach emitent zalicza:
- w odniesieniu do sprzedaży zegarków - spadek sprzedaży spowodowany był przesunięcie premier nowych produktów na 2 kw. 2020 r.
- w odniesieniu do sprzedaży biżuterii - wzrost sprzedaży spowodowany był premierami nowych pozycji oraz nowych modeli,
- w odniesieniu do okularów - spadek sprzedaży spowodowany był oczekiwaniem na komponenty z Chin, aktualnie spółka już je otrzymała i ponownie udostępnia wszystkie produkty klientom" - czytamy w komunikacie.
Plantwear rozpoczął też pilotażową sprzedaż pierwszych produktów w kategorii Home.
"Ponadto w 1 kwartale 2020 r. działania emitenta koncentrowały się na rozpoczęciu sprzedaży na rynku ukraińskim oraz uruchomieniu nowej platformy e-commerce giftbay.pl, a także na wprowadzeniu nowych linii produktowych" - czytamy dalej.
Przychody w styczniu 2019 r. w wysokości 0,64 mln zł zostały wygenerowane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wiktor Pyrzyk Plantwear. Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną nastąpiła w dniu 2 lutego 2019 r., w związku z czym przychody za styczeń 2019 r. nie zostaną ujęte w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Plantwear za 1 kwartał 2020 r., zaznaczono.
Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.
(ISBnews)