Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Asbisc Enterprises odnotował 15,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 12,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 33,09 mln USD wobec 29,41 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA w 2019 roku wyniosła 37,12 mln USD w porównaniu do 31,98 mln USD w 2018 roku.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 914,88 mln USD w 2019 r. wobec 2 069,56 mln USD rok wcześniej.
"Rok 2019 był bardzo interesujący i ekscytujący dla naszej grupy. Nasze przychody wyniosły ponad 1,9 mld USD, co w porównaniu z rokiem 2018 (który był rekordowo wysoki) oznacza spadek o 7,5%. Zysk operacyjny grupy wyniósł ponad 33 mln USD, a zysk netto po opodatkowaniu wyniósł ponad 15 mln USD, co stanowi mocny wzrost rok do roku o 27%" - napisał przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Siarhei Kostevitch w liście załączonym do raportu rocznego.
"W 2019 r. największy udział w przychodach grupy miały kraje byłego Związku Radzieckiego (53,5% udziału) oraz Europa Środkowa i Wschodnia (prawie 27% udziału). Największym krajem pod względem przychodów wygenerowanych w 2019 roku była Rosja. Polska, z przychodami w 2019 r. sięgającymi prawie 50 mln USD, znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów o największym wkładzie w przychody w grupie, po raz pierwszy od kilku lat" - wskazał Kostevitch.
W 2019 r. największy wzrost przychodów odnotowano na akcesoriach i multimediach, procesorach i produktach sieciowych (odpowiednio +44%, + 23% i + 15%). Sprzedaż procesorów wzrosła o 23% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Sprzedaż dysków twardych spadła o 7% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 11% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Sprzedaż laptopów spadła o 6% w 2019 w porównaniu do 2018 r. Przychody ze sprzedaży dysków SSD spadły o 8% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.
Sprzedaż komputerów stacjonarnych wzrosła o 3% w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Segment tabletów odnotował 26% spadek w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. Wśród innych linii produktowych Spółka odnotowała pozytywny trend w 2019 r. w zakresie sprzedaży akcesoriów i multimediów (+ 44%) oraz produktów sieciowych (+ 15%), podano także.
"Zamierzamy nadal koncentrować się na rozwoju zarówno naszych marek własnych, jak i dystrybucji tradycyjnych komponentów. Wizja Grupy jest jasna, ASBIS ma stać się wiodącym dystrybutorem wartości dodanej, dostawcą OEM i rozwiązań IT, Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji (AI) w Europie Środkowej i Wschodniej, byłym Związku Radzieckim oraz na Bliskim Wschodzie i Afryce. Dlatego do segmentu dystrybucji dodajemy nasze własne marki, trzecią warstwę kompetencji: Internet rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencję (AI) poprzez działania projektowe i specjalistyczne usługi" - zadeklarował dyrektor generalny.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 4,81 mln USD wobec 15,16 mln USD zysku rok wcześniej.
Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.
(ISBnews)