Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Work Service rozpoczął negocjacje bankami kredytującymi Work Service, z obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami jego węgierskich spółek zależnych, dotyczące restrukturyzacji Wprk Service, w tym warunków rozterminowania, spłaty lub umorzenia części ich wierzytelności, podała spółka.
"Negocjacje odbywają się w związku z procesem przeglądu opcji strategicznych (o którym emitent informował w raportach bieżących nr 66/2019 oraz nr 31/2019) oraz w uzgodnieniu i przy udziale międzynarodowego inwestora branżowego będącego na etapie zaawansowanych analiz inwestycji w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych; inwestor jest jednym z kilku podmiotów, z którymi spółka pozostaje w kontaktach w związku z badaniem zainteresowania możliwością objęcia lub nabycia akcji spółki lub udziałów w jej spółkach zależnych" - czytamy w komunikacie.
Spółka na prośbę inwestora rozpoczęła spotkania z kluczowymi akcjonariuszami spółki, dotyczących warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji spółki oraz możliwości poparcia ewentualnych wniosków zarządu spółki w sprawie emisji nowych akcji, podano także.
"W przypadku, gdyby w wyniku prowadzonych rozmów doszło do podjęcia przez emitenta decyzji w sprawie wyboru inwestora strategicznego dla spółki, informacja o tym zostanie przekazana niezwłocznie w formie stosownego raportu bieżącego" - czytamy dalej.
Transakcja sprzedaży udziałów jest jednym z elementów prowadzonych przez spółkę działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta i stanowi konsekwencję dokonania przez zarząd przeglądu opcji strategicznych, podano także.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)