Polwax miał szacunkowo 7,2 mln zł zysku netto w III kw., naruszył kowenanty


Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Polwax odnotował szacunkowo 7,2 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r., co oznacza spadek o 22,6% r/r, podała spółka. Wskaźnik zadłużenia przekroczył poziom wymagany w kowenantach.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 77,6 mln zł a EBITDA wyniosła 10,4 mln zł, podano w komunikacie.
"EBITDA za III kwartał uwzględnia ujęte w przychodach zdarzenie jednorazowe w kwocie 6 834 565,48 zł. We wrześniu spółka potrąciła przysługujące jej kary umowne w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy zawartej przez strony w kwocie 6 834 565,48 zł, z wierzytelnością Orlen Projekt S.A. z tytułu częściowego wykonania umowy" - czytamy dalej.
Jednocześnie Polwax poinformował o niedotrzymaniu wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim poziomu wskaźnika zadłużenia obliczonego na koniec III kwartału za okres ostatnich 12 miesięcy.
Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 19 listopada 2019 r.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)