Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Radpolu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 roku w kwocie 2,13 mln zł w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane), wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)