Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Ferro rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 23,791 mln zł, tj. 1,12 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwał w przedmiocie::
- przeznaczenia całości zysku osiągniętego w roku 2018 oraz zysku pochodzącego z lat ubiegłych w łącznej w kwocie 23 791 773,6 zł na wypłatę dywidendy;,
- dokonania wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2018 oraz z zysku pochodzącego z lat ubiegłych w kwocie 23 791 773,6 zł, co oznacza, że na jedną akcję spółki przypadać będzie dywidenda w wysokości 1,12 zł" - czytamy w komunikacie.
Dniem dywidendy ustalono 16 lipca 2019 roku. Dniem wypłaty dywidendy ustalono
"[...] kwoty 10 621 327,5 zł to jest 0,5 zł na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r., kwoty 13 170 446,1 zł to jest 0,62 zł na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r." - podano także.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)