Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 5,54 mln zł wobec 4,7 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,02 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 120,38 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 4,34 mln zł wobec 5,69 mln zł zysku rok wcześniej.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)