Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Radpol odnotował 0,01 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,56 mln zł wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,08 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 29,13 mln zł rok wcześniej.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)