Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Orbis odnotował 30,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 51,06 mln zł wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej. EBITDAR wyniosła 59,52 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 53,71 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,82 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 271,47 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech miesięcy 2019 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych Grupy Orbis wyniósł 139,1 zł, czyli był o 2,3% wyższy w porównaniu do danych za I kwartał 2018 roku. W analizowanym okresie klienci hoteli Grupy Orbis zapłacili średnio 226,5 zł za pokój, tj. 1,7% więcej niż w I kwartale ubiegłego roku. Ponadto, w okresie od stycznia do marca 2019 roku odnotowano porównywalny poziom obłożenia hoteli własnych w stosunku do danych za I kwartał 2018 roku (frekwencja wzrosła o 0,3 p.p. do poziomu 61,4%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 34,61 mln zł wobec 2,51 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)