Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, podała spółka. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu.
"Jednocześnie spółka wskazuje, że dokonała już w dniu 26 lipca 2018 r. zapłaty przedmiotowego zobowiązania podatkowego wraz z należnymi na dzień zapłaty odsetkami" - czytamy w komunikacie.
Spółka podtrzymuje, iż nie zgadza się z argumentacją przedstawioną w decyzji i zamierza podjąć wszelkie przewidziane przepisami prawa kroki w celu ochrony interesu spółki oraz jej akcjonariuszy, w szczególności spółka złoży skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, podano również.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.
(ISBnews)