Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotowała 24,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 30,44 mln zł wobec 12,5 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,03 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 153,27 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 7,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 76,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 659,03 mln zł w porównaniu z 716,75 mln zł rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku ujemny wynik finansowy netto [ogółem] w wysokości 7 664 tys. zł, niższy aniżeli w okresie porównywanym 2017 roku o 84 547 tys. zł (dodatni wynik finansowy w wysokości 76 883 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku).
Wpływ na różnicę na wyniku finansowym netto grupy 84 547 tys. zł pomiędzy powyższymi okresami miały głównie:
* niższe szacowane przychody z tytułu rekompensat KDT, które w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku były ujemne i wyniosły 82 477 tys. zł w porównaniu do wartości w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku w kwocie 28 247 tys. zł (obniżenie wyniku o 54 230 tys. zł). Zmiana szacunków jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych latach,
* niższe przychody ze sprzedaży o 57 720 tys. zł (niższe przychody z tytułu dopłaty gazowej o 31 542 tys. zł, niższe przychody z certyfikatów o 15 342 tys. zł, w tym certyfikatów żółtych o 11 564 tys. zł, niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 12 366 tys. zł),
* pozytywna różnica na podatku dochodowym o 19 351 tys. zł" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 52,67 mln zł wobec 73,28 mln zł zysku rok wcześniej.
Sprzedaż ciepła w III kwartale 2018 roku wyniosła 772 TJ i była niższa aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek sprzedaży ciepła o 82 TJ, tj. o 10% spowodowany wyższymi temperaturami w miesiącu wrześniu 2018 r. w porównaniu do temperatur we wrześniu 2017 r., podano także.
"Sprzedaż energii elektrycznej w III kwartale 2018 roku ukształtowała się na poziomie 117 329 MWh i była wyższa w porównaniu z 2017 rokiem o 17 486 MWh, tj. o 17%. Wzrost produkcji energii elektrycznej w III kwartale 2018 r. w porównaniu do III kwartału 2017 r. spowodowany był wyższym wolumenem produkcji energii elektrycznej w pseudokondensacji ze względu na odmienną konfigurację urządzeń produkcyjnych w okresie remontowym" - czytamy dalej.
Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 1 194 TJ (w tym 772 TJ przypada na ciepło) i była niższa od sprzedaży okresu analogicznego roku ubiegłego o 2%, podsumowała spółka.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)