Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Master Pharm miał 52 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 7,15 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2018 r., wobec odpowiednio 41 mln zł i 3,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.
"Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej grupy po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 9,36 mln zł wobec 4,97 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, odnotowując wzrost o 4,39 mln zł, tj. o przeszło 88% r/r" - czytamy także w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 8,76 mln zł wobec 3,49 mln zł w analogicznym okresie 2017 r.
"Wzrost przychodów i wyników emitenta oraz grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia wolumenu portfela zamówień, zamówień składanych przez nowych dużych klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik grupy i emitenta, przy rosnących przychodach, jest wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów. Koszty działalności na poziomie skonsolidowanym po trzech kwartałach 2018 roku wzrosły do 42,17 mln zł, o 16,84% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, w którym wynosiły 36,1 mln zł. Na jednostkowy wynik netto emitenta miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam, niemająca wpływu na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej" - czytamy dalej.
"Odnotowywany od kilku kwartałów dynamiczny wzrost sprzedaży i wyników grupy to przede wszystkim efekt udanych inwestycji w moce produkcyjne, zrealizowanych w 2017 r. Dzięki nim jesteśmy w stanie obsługiwać większą liczbę klientów i większe wolumeny zamówień, co uwidacznia się w przedstawianych danych. Firma rozwija się zgodnie z naszymi założeniami i nie dostrzegam zagrożeń, by miało to ulec zmianie" - skomentował prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)