Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - i2 Development dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.
"Emitent dokonał przedterminowego wykupu obligacji poprzez zapłatę na rzecz obligatariusza za każdą wykupowaną obligację należności głównej powiększonej o premię za każde trzy pełne miesiące pozostałe do dnia wykupu wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z warunkami emisji" - czytamy w komunikacie.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2017 r. sprzedała 813 lokali.
(ISBnews)