Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V, podał bank.
Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
W połowie maja br. w ramach subskrypcji prywatnej BOŚ Bank przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł. Akcje serii V , których cena emisyjna wynosiła 10 zł/szt. zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wyniosła 40 000 000. .
W połowie lutego 2017 r. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru, zaś pod koniec marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 mln akcji serii V bez pp.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)