Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Apollo Capital LLC, Quark Ventures LLC, Zofia Dzielnicka, Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski i Adrian Dzielnicki, będący akcjonariuszami spółki GLG Pharma, zawarli porozumienie, w związku z czym przekroczyli łącznie próg 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
"W związku z zawarciem porozumienia strony porozumienia posiadają łącznie 2 074 999 akcji spółki, stanowiących 23,58% wszystkich akcji spółki, uprawniających do wykonywania 2 074 999 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 23,58% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w zawiadomieniu o zawarciu porozumienia akcjonariuszy.
GLG Pharma S.A. jest polską spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3. Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe. Od 2015 r. GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
(ISBnews)