Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Lux Med, jako akcjonariusz posiadający 6 885 427 akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, stanowiących 93,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ma zamiar przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu, podał Lux Med.
"W oświadczeniu Lux Med wskazał ponadto, że:
(i) procedura przymusowego wykupu zostanie przeprowadzona z udziałem domu maklerskiego wybranego przez Lux Med, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a
(ii) pozostali akcjonariusze spółki nie będą musieli podejmować jakichkolwiek działań w zakresie sprzedaży akcji spółki" - czytamy w komunikacie.
Lux Med podpisał 30 marca br. umowę, na mocy której stał się właścicielem sieci placówek Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., dotychczas spółki zależnej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny to wiodąca sieć przychodni na Pomorzu. Placówki o łącznej powierzchni 1 900 m2 zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim. Firma zatrudnia blisko 300 pracowników, a do dyspozycji pacjentów jest około 50 gabinetów konsultacyjnych. Spółka koncentruje się na klientach abonamentowych oraz FFS. Obecna strategia nie wyklucza jednak poszerzenia działalności o kolejne obszary biznesowe, podano wówczas.
Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.
(ISBnews)