Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisu aktualizującego wartość aktywów w spółce zależnej Retech Systems na 8,42 mln zł, co obciąży wyniki grupy za 2017 r., podała spółka.
"W toku konsultacji z audytorem spółki, badającym sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 2017 w dniu 19 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów netto w spółce zależnej Retech Systems LLC w kwocie 8,42 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Seco/Warwick opublikuje jednostkowe i skonsolidowane audytowane roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. 26 kwietnia br.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)