Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotował 12,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W dniu 14 czerwca 2017 roku Seco/Warwick S.A. raportem bieżącym o nr. 15/2017 poinformował inwestorów o dodatkowych nieplanowanych kosztach realizacji kontraktów spółki zależnej Retech System LLC (USA). Wzrost kosztów realizacji kontraktów wyniósł 11,75 mln zł, co obciążyło istotnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2017 roku" - przypomniano w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 14,77 mln zł wobec 18,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 253,94 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 285,49 mln zł rok wcześniej.
"Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku: zanotowano niższą sprzedaż na rynku UE (spadek obrotów o 17% w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku). Obroty spadły również o 10 % na rynku Stanów Zjednoczonych, realizowane przez trzy spółki amerykańskie Grupy. Na uwagę zasługuje 47% wzrost sprzedaży na rynki Azji. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Seco/Warwick spadła o 11% i wyniosła 253 mln zł w porównaniu do 285 mln zł zrealizowanych w pierwszym półroczu roku 2016" - czytamy dalej.
W pierwszym półroczu 2017 roku grupa zanotowała wzrosty sprzedaży niemal we wszystkich segmentach operacyjnych. Największe wzrosty były w segmentach pieców do obróbki cieplnej aluminium i CAB (+38%), pieców próżniowych (+12%) oraz pieców atmosferowych (+11%). Wzrosty te skorygowane zostały przez duży spadek sprzedaży w segmencie urządzeń do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów
specjalnych (-56 %), podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I półrocza 2017 r. wyniósł 8,04 mln zł wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)