"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, w wysokości 4 949 914,69 zł w ten sposób, że całość powyższej kwoty zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Ponadto zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że kwota w wysokości 20 541 271,31 zł, pochodząca z zysków spółki z lat ubiegłych zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Mając powyższe na uwadze, na wypłatę dywidendy zostaje przeznaczona łączna kwota w wysokości 25 491 186 zł, co daje 1,2 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy został ustalony na 4 lipca 2017r. Termin wypłaty dywidendy w kwocie 10,62 mln zł, tj. 0,5 zł na jedną akcję został ustalony na 26 lipca 2017 r.; zaś 14,87 mln zł, tj., 0,7 zł na jedną akcję na 4 października 2017 r., podano także.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)