"W pierwszym kwartale 2017 roku spółki Grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 90 mln zł. Ponad 33% zamówień przypada na segment Pieców Próżniowych, 24% na segment Pieców Aluminium Proces oraz 22% na segment Aftersales. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 144 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału spadła z 429 [mln zł] w 2016 do 403 [mln zł] w 2017 roku (-7%)" - czytamy w raporcie.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)