Wynik z tytułu odsetek wyniósł 277,38 mln zł wobec 313,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 159,86 mln zł wobec 187,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 64,91 mld zł na koniec III kw. 2013 r. wobec 58,81 mld na koniec 2012 r.

W okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 262,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 294,81 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 255,79 mln zł wobec 262,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank jest częścią Getin Holdingu, spółki notowanej na warszawskiej giełdzie.