Wynik z tytułu odsetek wyniósł 65,62 mln zł wobec 68,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 26,86 mln zł wobec 26,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 17,68 mld zł na koniec I kw. 2013 r. wobec 16,88 mld na koniec I kw. 2012.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 16,05 mln zł wobec 25,20 mln zł zysku rok wcześniej.