- Wyzwań jest sporo. Cieszę się, że potrafiliśmy znaleźć kompromis. W Izbie są róże towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Każdy ma innych klientów, inną strategię, inne produkty, a mimo to udało nam się usiądź razem i zastanowić się, co jest najważniejsze, ustalać wspólnie priorytety – powiedziała podczas Forum Funduszy 2022 Małgorzata Barska.

Przewodnicząca odpowiedziała też na pytanie o odbudowę zaufania do funduszy inwestycyjnych.

- Odbudowa zaufania nie jest procesem łatwym i krótkotrwałym. To nie tylko rola Izby, ale przede wszystkim rządzących. Wydaje mi się, że głównym powodem było to, że było wiele zmian w ostatnim czasie. Polacy nie czują się pewnie, nie rozumieją tych zmian i to spowodowało, że w społeczeństwie jest brak zaufania. My na pewno będziemy różne formy edukacji prowadzili, natomiast nie jesteśmy w stanie tego sami udźwignąć.