"Obligacja Skarbowa (POS) to propozycja nowej formy oszczędzania, która łączy gwarantowany zysk w postaci odsetek (1,50 proc. w skali roku) z szansą na wygranie premii pieniężnej. Obligacja premiowa łączy zalety obligacji oszczędnościowych z elementem gry losowej. To możliwość pomnożenia zainwestowanego kapitału i wygrania dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł a nawet 10.000 zł" - informuje w komunikacie MF.

Obligacja 10-miesięczna ma być dostępna w sprzedaży tylko w czerwcu. Resort podał, że tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych oszczędzanie będzie można rozpocząć już od 100 zł – tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona stała przez cały okres sprzedaży. Dodano, że na zakup obligacji premiowych można przeznaczyć dowolną kwotę, bez limitów.

Wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie, powiedział, że konstrukcja obligacji premiowych charakteryzuje się krótkim okresem do wykupu, gwarantowanym zyskiem w postaci odsetek oraz możliwością wygrania dodatkowej premii pieniężnej. "Emisja obligacji premiowych stanowi uatrakcyjnienie oferty obligacji dla nabywców indywidualnych, ma na celu zwiększenie skali oszczędności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych. Są to działania, które wpisują się w cele przedstawione w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie budowy kultury oszczędzania" – mówił.

Resort finansów dodaje, że każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1 tys. zł a nawet 10 tys. zł. "Im większa liczba nabytych obligacji tym większa szansa na wygranie premii. Minimalna liczba premii przewidzianych do wylosowania wynosi 1.111 sztuk. Liczba nagród i wartość puli premii rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży. Pula nagród ostatecznie ustalona zostanie po zakończeniu sprzedaży – zgodnie ze wzorem określonym liście emisyjnym" - czytamy w komunikacie.

"Nawet jedna zakupiona obligacja to szansa na wygraną od 10 zł do 10.000 zł, zatem maksymalna wygrana od jednej sztuki obligacji premiowej to stukrotność ceny jej zakupu. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii" - mówił wiceminister Nowak.

Komunikat informuje, że każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. "Losowanie przeprowadzone zostanie 20 marca 2019 r. Organizacja losowania została powierzona agentowi emisji – Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. Losowanie obligacji odbędzie się przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji" - głosi komunikat.

Wyniki losowania prezentowane w postaci wylosowanych numerów nabytych obligacji wraz z przypadającymi na te obligacje premiami, informuje MF, będą umieszczone na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania. Dodatkowo agent emisji będzie informował nabywców o wygranej za pośrednictwem SMS-a i poczty elektronicznej.

"Każdy kto dokonał zakupu obligacji premiowych ma zagwarantowany zysk w postaci odsetek. Oprocentowanie 10-miesiecznych obligacji premiowych jest stałe przez cały okres i wynosi 1,50 proc. w skali roku" - napisano.

Obligacja premiowa, dodaje MF, będzie też dostępna do nabycia poprzez zamianę. Cena zakupu obligacji w drodze zamiany będzie niższa i wynosi 99,90 zł. "Oznacza to, że dla dotychczasowych posiadaczy obligacji, którzy zdecydują się kontynuować oszczędzanie poprzez zakup obligacji premiowych, możliwy jest do zrealizowania dodatkowy zysk" - stwierdzono w komunikacie.

Jak informuje resort, w razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania można skorzystać z opcji przedterminowego wykupu obligacji. Jest to możliwość wycofania wpłaconych pieniędzy w dowolnej wysokości (można zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). Jak podano, w przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę w wysokości 40 gr za każdą sztukę obligacji. Przedterminowego wykupu można dokonać już siedem dni po zakupie i najpóźniej do 18 marca 2019 r.

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, nabywca otrzyma całą wpłaconą kwotę powiększoną o należne odsetki oraz dodatkową premię w przypadku jej wygrania - dodaje resort. Premie przyznane wylosowanym obligacjom maja nie podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji. (PAP)