"Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 849,4 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 875,5 mln zł

łącznie: 3 724,9 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 15 872,2 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 41,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Kwiecień był kolejnym bardzo dobrym miesiącem na rynku, co pozytywnie przełożyło się na poziom aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI. Aktywa funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI (fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, skierowane do szerokiego grona inwestorów) osiągnęły na koniec kwietnia 2017 r. rekordowy poziom w historii Skarbiec TFI – ponad 3,7 mld zł. Aktywa funduszy detalicznych zwiększyły się od początku roku o blisko 590 mln zł, a w samym kwietniu dynamika sięgnęła prawie 180 mln zł. Warto zauważyć, że w minionym miesiącu zanotowaliśmy wzrost aktywów pod zarządzaniem praktycznie we wszystkich grupach funduszy" – powiedział prezes Skarbiec Holding Marek Rybiec, cytowany w komunikacie.

Według stanu na 28 kwietnia 2017 r. Skarbiec TFI zarządzał 45 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma funduszami: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 15 funduszami dedykowanymi (w tym sześcioma funduszami będącymi w stanie likwidacji).

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem.

(ISBnews)