Raiffeisen TFI i Baltic Capital TFI mają zgodę KNF na prowadzenie działalnościWarszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu otwartych, zamkniętych funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, poinformowała komisja.

"Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Raiffeisen Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Baltic Capital Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. na: wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie.

Zezwolenie dotyczy również tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu, podano także.

(ISBnews)