Akcjonariusze Altus TFI zdecydują 28 VI o 1,5 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydują o przeznaczeniu 68,28 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie […] postanawia podzielić zysk w następujący sposób:

1) kwotę 68 280 000 zł przelewa się na wypłatę dywidendy,

2) kwotę 2 235 758,42 zł przelewa się na kapitał zapasowy,

3) kwotę 7 835 084,27 zł, stanowiącą 10 % zysku za 2016 r., przelewa się na kapitał rezerwowy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 statutu spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 1,5 zł.

Dzień dywidendy zaproponowano na 12 lipca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r.

Altus TFI odnotowało 78,35 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 61,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)