Jak podała spółka w komunikacie prasowym, głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej poprzez stworzenie nowego układu powiązań sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia pomiędzy Poznaniem a należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych stacją transformatorową 400/110 kV Kromolice.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia spółka zbuduje linie wysokiego napięcia relacji Kromolice–Gądki w układzie jednotorowym, oraz Kromolice–Nagradowice i Kromolice-Swarzędz w układzie dwutorowym. Powstanie również nowa rozdzielnia sieciowa.

Według spółki, inwestycja poprawi warunki zasilania nie tylko stolicy Wielkopolski, ale i sąsiednich gmin.

"To dla nas bardzo ważny projekt i kluczowe inwestycje dla Poznania. Wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i reagowanie na rozwój dużych ośrodków miejskich to jeden z ważniejszych obowiązków naszej spółki" – powiedział dyrektor poznańskiego oddziału Enei Operator Jarosław Popowski.

Wykonawcą projektu jest firma PBE Elbud Warszawa. Inwestycja uzyskała 22,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Marek Michałowski