NBP: Depozyty ogółem spadły o 1,2% m: m, kredyty - wzrosły o 0,4% m: m w styczniu



Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec stycznia br. 1 115,15 mld zł, co oznacza spadek o 1,2% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 180,68 mld zł, tj. wzrosły o 0,4% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 732,16 mld zł (+0,0% m/m), natomiast przedsiębiorstw - 266,62 mld zł (-3,2% m/m).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 676,17 mld zł (+0,4% m/m), natomiast przedsiębiorstw - 363,85 mld zł (+0,9% m/m).

"W styczniu 2018 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zmniejszyła się o 8,8 mld zł, tj. o 3,2% i wyniosła 266,6 mld zł. Depozyty i inne zobowiązania w sektorze gospodarstw domowych pozostały na zbliżonym poziomie jak miesiąc wcześniej. Ponadto o 4,5 mld zł, tj. o 44,8% do wysokości 5,5 mld zł zmniejszył się stan depozytów funduszy zabezpieczenia społecznego. W styczniu 2018 r. nastąpił niewielki spadek depozytów instytucji samorządowych o 95,3 mln zł, tj. o 0,3% do poziomu 32,7 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się nominalnie o 2,8 mld zł i wyniósł 679,2 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,2 mld zł, tj. o 1%.

"Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw był po części spowodowany włączeniem w styczniu 2018 r. 5 oddziałów instytucji kredytowych do sektora MIF w związku z doprecyzowaniem zasad ujmowania na listach MIF oddziałów instytucji kredytowych przez krajowe banki centralne w ramach ESBC" - wyjaśnił NBP.

Odnotowano spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 31,4 mld zł, tj. o 11,7% do poziomu 237,4 mld zł, podano także w komentarzu.

(ISBnews)