To już - jak informuje MIiR - kolejna edycja konkursu pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy o środkach unijnych przyznanych w Polsce na lata 2014-2020. "Chcemy dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+" - wyjaśnia resort.

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Pieniądze muszą być przeznaczone na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych, czyli m.in. spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Beneficjenci konkursu - jak zapewniono w informacji - dostaną bezpłatne ulotki, broszury, banery z informacjami.

Ministerstwo zaznacza, że beneficjenci mogą również realizować inicjatywy we współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi. Jednak - jak czytamy - "same media lokalne i regionalne nie są

uprawnionym podmiotem mogącym aplikować w konkursie".

Oferty można składać w dwóch turach: pierwsza kończy się do 15 kwietnia 2019 roku, natomiast druga tura zaczyna się 3 czerwca, a kończy 24 czerwca 2019 roku.

Szczegółowych informacji można szukać na portalu: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl - w zakładce "Weź udział w promocji Funduszy Europejskich". (PAP)

autor: Ewa Wesołowska