Copernicus Capital TFI chce ponownego rozpatrzenia sprawy zw. z karą KNFWarszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi na stanowisku, że spółka nie naruszyła art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jedynymi inwestorami w funduszach wskazanych w komunikacie KNF były podmioty z Grupy Copernicus, a certyfikaty tych funduszy nigdy nie były oferowane do szerszego grona inwestorów i nigdy nie były w posiadaniu podmiotów spoza Grupy Copernicus, podał Copernicus Capital TFI w oświadczeniu w sprawie kary wys. 250 tys. zł, nałożonej przez Komisję 10 marca. Spółka będzie wnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy.

"Dodatkowo każdy z uczestników funduszy potwierdził w ramach toczącego się postępowania, że dokonana transakcja była w jego interesie i na jego życzenie. Ponadto wspomniana w komunikacie Komisji transakcja była neutralna pod kątem wyników finansowych funduszu, inwestora, TFI oraz innych spółek z Grupy Copernicus" - czytamy w oświadczeniu.

Zarząd Copernicus Capital TFI oczekuje na decyzję Komisji wraz z jej kompletnym uzasadnieniem. Już na tym etapie nie zgadza się jednak z nałożoną karą i zakłada, że będzie wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W ocenie Copernicus Capital TFI opisany w komunikacie Komisji przebieg transakcji był zgodny z obowiązującą dotychczas praktyką, polegającą na zaspokojeniu uczestników funduszu przez wydanie uczestnikom składników portfela.

"Ponadto Zarząd Copernicus TFI S.A. pragnie zwrócić uwagę na fakt, że przytoczone w komunikacie komisji orzeczenie SN nie dotyczy sprawy analogicznej do transakcji przeprowadzonej przez Copernicus Capital TFI S.A. Orzeczenie SN, na które powołuje się Komisja dotyczy zupełnie innego przypadku, gdzie postępowanie zainicjował Rejestr Funduszy Inwestycyjnych, który odmówił wykreślenia funduszu z rejestru, w związku z faktem niekompletnej realizacji obowiązku nałożonego na likwidatora przez art. 249 ust. 1 UFI poprzez brak wypłaty środków pieniężnych uczestnikowi funduszu. W przypadku Copernicus Capital TFI S.A., wspomniane przez Komisję fundusze już dawno zostały wykreślone z RFI. Tym samym Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa przy realizacji transakcji" - czytamy dalej.

Zarząd Copernicus Capital TFI wyraża głęboką nadzieję, że sytuacja ta zostanie niebawem wyjaśniona z Komisją Nadzoru Finansowego, co od początku było intencją spółki. Przed wydaniem komunikatu przez Komisję Copernicus Capital TFI prowadził bowiem z Komisją rozmowy na temat toczącego się postępowania administracyjnego, podsumowano.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła 10 marca na Copernicus Capital TFI karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł w związku ze stwierdzeniem naruszenia przez Copernicus TFI, pełniącego funkcję likwidatora, art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw w związku z naruszeniem art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z przeniesieniem na uczestników CC12 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz CC58 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych aktywów tych funduszy, w związku z przeprowadzoną ich likwidacją" - podała wówczas Komisja w komunikacie.

Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych.

Copernicus Capital TFI S.A. jest jednym z pierwszych w Polsce, niezależnym od instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku funduszy od 2004 r.

(ISBnews)