Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Arctic Paper zdecydował o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości posiadanych udziałów w spółce zależnej w wysokości ok. 39 mln zł. Odpis nie spowoduje zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka.

"W związku z trwającymi pracami nad rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym emitenta za 2016 rok oraz przeprowadzonymi testami na utratę wartości aktywów Arctic Paper Investment AB (spółka posiadająca 100% udziałów w Arctic Paper Grycksbo AB, APG), w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości posiadanych przez emitenta udziałów w wyżej wymienionej spółce w wysokości około 39 mln zł. Odpis z tytułu utraty wartości wynika ze zmian założeń testu utraty wartości przeprowadzonego metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w zakresie wolumenu produkcji i cen sprzedaży oraz planowanych inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Odpis spowoduje obniżenie wyniku brutto Arctic oraz wartości sumy bilansowej w sprawozdaniu finansowym za rok 2016. Jednocześnie spółka informuje, iż powyższy odpis nie spowoduje zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Arctic Paper. Ostateczna wartość utworzonego odpisu aktualizującego uzależniona jest od zakończenia audytu rocznego i zostanie zaprezentowana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok 2016, które będzie opublikowane w dniu 20 marca 2017 r., podano także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)