Pekabex

Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła aneks do umowy na roboty budowlane ze spółką PB "Granit", zwiększający wynagrodzenie Pekabex Bet do 28,7 mln zł, poinformowała spółka. "Pekabex Bet (spółka w 100% zależna od Emitenta) zawarła zawarła ze spółką Przedsiębiorstwo Budowlane 'Granit' aneks do umowy o roboty budowlane(...). Na mocy aneksu strony aneksu postanowiły w szczególności rozszerzyć przedmiot umowy, zmienić terminy jej realizacji, oraz zwiększyć wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu wykonania umowy do kwoty 28 702 182,42 zł netto" - czytamy w raporcie. Pierwotnie wynagrodzenie zostało określone na poziomie 18,7 mln zł, o czym Pekabex informował w marcu ub.r.

>>> Zobacz też rekomendacje     

Bank Pekao

Bank Pekao po zakończeniu budowy księgi popytu podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych oraz o przeznaczeniu środków z emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających banku, podało Pekao. Jednocześnie bank zdecydował o zwiększeniu wartości nominalnej emisji do łącznie 1,25 mld zł.   >>>> 

Echo Investment

Echo Investment zostało poinformowane przez swojego głównego akcjonariusza - Lisala - że łączna liczba istniejących akcji spółki, które Lisala zbędzie w ramach oferty to 40,8 mln szt., a cena to 4,6 zł za szt., podało Echo.  >>>> 

Ergis

Ergis odnotował wzrost przychodów o 11,6% r/r do 201,24 mln zł i spadek zysku netto o 34,4% r/r do 4,66 mln zł w III kw. 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka. >>>>   

Qumak

Qumak podpisał z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na modernizację systemu zarządzania ruchem i komunikacją (SZR). Wartość kontraktu opiewa na 19 mln zł netto, podała spółka. Planowane zakończenie prac przypada na grudzień 2019 r. >>>> 

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań w kolejnej fazie projektu Osiedle Życzliwa Praga, poinformowała spółka. Rozpoczęcie budowy nowego etapu zaplanowane jest na I kw. 2018 roku, natomiast jej zakończenie na II kw. 2019 r. "Po trzech kwartałach 2017 r. grupa Robyg sprzedała w sumie 2 702 mieszkania. Tak wysoki wynik to efekt systematycznego wprowadzania do oferty lokali bardzo dobrze dopasowanych do oczekiwań klientów. Idealnym tego przykładem jest Osiedle Życzliwa Praga. Inwestycja posiada świetny stosunek jakości do ceny. Powstaje przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych – na przykład dotarcie do metra to zaledwie 10 minut jazdy tramwajem. Ponadto w okolicy znajduje się bogata infrastruktura usługowo-rekreacyjna. Przyszli mieszkańcy Osiedla Życzliwa Praga z pewnością docenią bliskość Galerii Północnej, gdzie znajdą wszystko co potrzebne w kwestii zakupów i szeroką ofertę rozrywkową. Tam tez otworzyliśmy nowe biuro sprzedaży – z myślą o komforcie osób, które szukają mieszkania na bliskim Tarchominie – dzięki temu będą one mogły zapoznać się ze wszystkimi zaletami Osiedla Życzliwa Praga przy okazji codziennych zakupów" – powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Unimot

Unimot wypracował - według szacunków - 11,24 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. br. wobec 10,8 mln zł osiągniętych rok wcześniej, poinformowała spółka. Jednostkowe przychody w III kw. 2017 r. wyniosły wstępnie 759,01 mln zł wobec 663,53 mln zł rok wcześniej. >>>> 

MLP Group

MLP Bucharest West SRL, spółka zależna MLP Group, wybuduje nowy park logistyczny w Rumunii, poinformowała spółka. Inwestycja powstanie w pobliżu Bukaresztu na działce liczącej ponad 18,8 hektara. Docelowo obiekty będą oferowały około 80 tys. m2 powierzchni magazynowej. >>>> 

Vistal Gdynia 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odstąpiła od umowy z Vistalem Gdynia na wykonanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73", podała spółka. >>>> 

LPP

LPP zakłada otwarcie 10% nowych powierzchni salonów rocznie, poinformował prezes Marek Piechocki. Na koniec roku liczba sklepów na wszystkich rynkach wzrośnie do 1 747 z 1 703 na koniec 2016 r. >>>> 

Torpol

Torpol otrzymał od ArcelorMittal Poland potwierdzenie przyjęcia do realizacji dwóch zamówień na dostawy szyn kolejowych, o łącznej wartości ok. 18,9 mln zł netto, na potrzeby realizacji projektów budowlanych, podała spółka. >>>> 

Polimex-Mostostal

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polimex-Mostostal sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, poinformowała spółka. >>>>  

Agora  

Liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła blisko 110 tys., co oznacza szybszą niż zaplanowana realizację jednego z celów strategicznych Agory - poziom 110 tys. e-prenumerat był planowany na koniec 2017 r., podała spółka. >>>>