Herkules może mieć kilkadziesiąt mln zł przychodu z budowy GSM-R już w 2018 r.Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Herkules szacuje przychody z udziału w kontrakcie na budowę systemu GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych na kilkadziesiąt milionów złotych w 2018 r. i ponad 75 mln zł rocznie w latach 2019-2021, jeśli kontrakt zostanie zawarty do końca tego roku, poinformował prezes spółki zależnej Gastel Prefabrykacja (która będzie realizowała przypadającą na Herkulesa część kontraktu wartą ok. 300 mln zł) Jacek Drażniuk.

"Tak będzie, jeśli umowa zostanie podpisana do końca roku" - zastrzegł Drażniuk podczas konferencji prasowej.

Szacowana marża netto na tym kontrakcie (w zakresie Herkulesa) będzie kształtowała się na poziomie 8-10%, dodał prezes.

"Od momentu, kiedy ruszymy, wpływ na wynik [grupy] będzie po około pół roku. To będzie duży wpływ, jeszcze nie mieliśmy takiego kontraktu" - powiedział wiceprezes Herkulesa Tomasz Kwieciński.

Obecnie oferta konsorcjum złożonego ze spółek Nokii, Herkulesa, Wasko i Pozbudu, warta w całości 2,27 mld zł, jest uznana za najkorzystniejszą przez PKP PLK. Przed podpisaniem umowy musi jednak zostać przeanalizowane odwołanie drugiego uczestnika przetargu, który złożył ważną ofertę.

Kontrakt pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK w ramach NPW ERTMS" ma wartość ok. 2,27 mld zł i obejmuje 13,6 tys. km linii kolejowych.

GSM-R to dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazuje na standardzie telefonii komórkowej GSM i zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego.

Rola Gastel Prefabrykacja z Grupy Herkules to produkcja i montaż na liniach kolejowych ok. 1,2 tys. słupów wraz z kontenerami telekomunikacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT (przez pozostałych konsorcjantów).

Pod koniec października oferta konsorcjum z udziałem Nokii i spółek zależnych Wasko (SPC-1), Pozbud T&R (SPC-2) i Herkulesa (SPC-3), warta 2 268 mln zł netto, została wybrana w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK.

Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 2 268 mln zł netto (2 789 mln zł brutto), z czego na:

- SPC-1 - spółkę zależną Wasko - przypada ok. 22% kwoty netto,

- SPC-2 - spółkę zależną Pozbudu - przypada ok. 31,77% kwoty netto,

- SPC-3 - spółkę zależną Herkulesa - przypada ok. 300 mln zł netto.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)