Ciech

Ciech odnotował 85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 155,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 


Capital Park


Capital Park odnotował 27,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 7,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MLP Group

MLP Group odnotowało 16,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

APS Energia

APS Energia odnotowała 2,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wasko

Wasko odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Emperia Holding

Emperia Holding odnotowała 3,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Emperia Holding oczekuje, że do końca roku sieć Stokrotka powiększy się o 25 nowych sklepów, wobec 407 na koniec września, podała spółka. >>>> 

Emperia Holding zamierz podpisać w IV kw. br. podpisać umowy na 30 lokalizacji, w których w 2018 i 2019 powstaną nowe sklepy, zapowiedział prezes Dariusz Kalinowski. Spółka poinformowała w opublikowanym wczoraj raporcie kwartalnym, że oczekuje, iż do końca w 2017 roku sieć Stokrotka zwiększy się o kolejne 25 nowych sklepów.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 171,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 144,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok i nie widzi obecnie zagrożeń dla tego planu, poinformowali przedstawiciele zarządu. >>>> 

Bank Handlowy oczekuje zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 10% w perspektywie długoterminowej, poinformował prezes Sławomir Sikora. Według niego, osiągnięcie tego celu w br. będzie bardzo trudne. >>>> 

Erbud

Erbud odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w prezentacji. >>>> 

Erbud ocenia, że portfel zamówień na IV kwartał tego roku pozwala oczekiwać podobnej rentowności, jak w poprzednich kwartałach, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Grzeszczak. Według niego, kluczowym wyzwaniem w branży budowlanej jest dziś utrzymanie odpowiedniej rentowności, a Erbud ma potencjał, by to osiągnąć. >>>> 

Grupa WP

Grupa WP odnotowała 12,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Play

Play odnotował 186,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 386,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CCC

CCC odnotowało 38,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CCC zakłada, że nowa powierzchnia handlowa sklepów grupy wzrośnie o 300 tys. m2 w latach 2017-2019, podała spółka w prezentacji wynikowej. Powierzchnia handlowa grupy wyniesie 545 tys. m2 na koniec 2017 r. i sięgnie 655 tys. m2 na koniec 2018 r., co oznacza wzrost odpowiednio o 19% i 20,2% w skali roku, podano w prezentacji. W Polsce powierzchnia ma wzrosnąć do 250 tys. m2, w krajach CEE do 149 tys. m2, w Europie Zachodniej do 88 tys. m2, zaś w pozostałych krajach do 58 tys. m2 na koniec 2017 r. Wydatki inwestycyjne sięgną min. 150 mln zł w 2017 r. i minimum 150 mln zł w przyszłym roku, podano także.

CCC chce, by udział przychodów z kanału on-line w przychodach ogółem sięgnął 20% w 2018 r. Spóła zakłada na przyszły rok ponad 5 mld zł przychodów oraz zysk EBITDA na poziomie powyżej 650 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marcin Czyczerski. >>>>    

Raiffeisen Bank Polska

Grupa Raiffeisen Bank Polska odnotowała zysk netto w wysokości 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r. wobec 110,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego 98,4 mln zł stanowił zysk netto z działalności kontynuowanej i 11,7 mln zł stanowił zysk z działalności zaniechanej. W okresie kończącym się 30 września 2017 r. grupa nie wykazywała żadnego wyniku z działalności zaniechanej, podał bank. >>>>  

Ferro

- Ferro odnotowało 11,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers odnotowało 31,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mercator Medical

Mercator Medical odnotował 2,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol

Marvipol przeprowadził emisję 6 600 obligacji serii U o łącznej wartości 66 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

Cognor

Cognor odnotował 4,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cognor oczekuje dobrych wyników sprzedaży w IV kw., zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. >>>> 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł, podał Cognor. >>>> 

MCI Capital

MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2 630 000 akcji spółki, po cenie za jedną akcję w wysokości 9,8 zł, poinformował MCI Capital. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa odnotował 8,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Miraculum

Miraculum odnotowało 1,73 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cloud Technologies

Cloud Technologies podtrzymuje plany przejścia na rynek główny GPW, poinformowała spółka. >>>> 

GLG Pharma

GLG Pharma planuje dywersyfikację portfela innowacyjnych produktów. Spółka zakłada dalszy efektywny rozwój cząsteczek GLG-801 i GLG-805 w ramach realizacji flagowego projektu TNBC. Chce także rozpocząć realizację nowego projektu onkologicznego - GLG-Doce-Safe i ocenia, że nakłady na jego realizację sięgną ponad 30 mln zł. W 2019 roku GLG Pharma chce rozpocząć badania przedkliniczne formulacji dożylnej, poinformowali przedstawiciele spółki.  

Comarch  

Oferta Comarchu warta 242,03 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na usługi wsparcia i utrzymania systemu informatycznego, podała spółka. >>>>   

Orange Polska

Orange Polska rozpoczął negocjacje z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej na lata 2018-2019, podała spółka. "Przewiduje się, że nowa umowa społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2018-2019), i między innymi będzie określać liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu 'przyjazne środowisko pracy'" - czytamy w komunikacie.

Pharmena

- Pharmena pracuje intensywnie nad nową strategią sprzedaży i spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Konrad Palka.>>>> 

Biomed – Lublin

Biomed – Lublin zawarł z pięcioma inwestorami umowy objęcia 1 850 000 akcji na okaziciela serii M po 1,07 zł za akcję, tj. łącznie za 1 979 500 zł, podała spółka. "Zawarcie umów objęcia akcji było konsekwencją przyjęcia oferty spółki przez inwestorów i wpłacenia przez nich całego wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych akcji przed zawarciem umów" - czytamy w komunikacie. Realizacja umów oznacza dokapitalizowanie spółki odpowiadające jej bieżącym potrzebom gotówkowym. Pozwala również na zwiększenie wolumenu sprzedaży, dzięki zasileniu kapitału obrotowego oraz na przeprowadzenie niezbędnych dla realizacji strategii inwestycji rozwojowych, podano także.