Comarch 

Comarch odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Seco/Warwick wzrósł o 7,9% r/r i wyniósł 449 mln zł na koniec września, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 3,32 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 3,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 8,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wojas

Wojas odnotował 0,69 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wojas planuje posiadać 178 sklepów (w tym 158 w Polsce) na koniec tego roku wobec 181 (163 w Polsce) na koniec ubiegłego roku i 182 (162 w Polsce) na koniec III kw. br., podała spółka. >>>> 

GetBack

GetBack zarejestrował spółkę GetBack Recovery Bulgaria EOOD, podała spółka. >>>> 

Pekabex

Pekabex odnotował 7,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wikana

Wikana podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. >>>>  

Mirbud

Mirbud odnotował 6,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 1,4 mld zł na lata 2017-2018 (w tym ok. 550 mln zł na 2018 r.), podała spółka. Ponadto Mirbud chce pozyskać 1 lub 2 kontrakty z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o wartości 300-500 mln zł w ciągu najbliższego roku, poinformował prezes Jerzy Mirgos. >>>> 

Bowim

Bowim odnotował 3,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vistal Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Vistal Gdynia, podała spółka. >>>>   

Tauron Polska Energia

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) liczy na sfinalizowanie umowy z Tauronem Polska Energia nt. finansowania budowy bloku energetycznego w Jaworznie na początku 2018 r., poinformował ISBnews prezes PFR Paweł Borys. >>>>  

Wielton 

Nakłady inwestycyjne Wieltonu wyniosą w tym roku powyżej 40 mln zł., zaś w 2018 r. powinny wynieść 45-50 mln zł, poinformował wiceprezes Tomasz Śniatała. >>>>  

Baclog Wieltonu, rozumiany jako zamówienia w realizacji i zrealizowane, wyniósł 12 913 szt. na koniec III kw. 2017 r. wobec 10 191 szt. rok wcześniej, poinformował prezes Mariusz Golec. >>>> 

Lubelski Węgiel Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymała od ministra środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "Ostrów" w obszarze górniczym "Ludwin", o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton, poinformowała spółka. >>>> 

Projprzem

Projprzem skupia się obecnie na najbardziej rentownym produkcie - systemach przeładunkowych, ale uzupełnieniem działalności pozostaje nadal produkcja maszyn dla przemysłu m.in. wydobywczego i chemicznego, a także rozwija segment budownictwa przemysłowego, poinformował prezes Piotr Szczeblewski. >>>> 

Polnord

Polnord zawarł umowę przeniesienia własności działki w Gdańsku, na której chce zbudować 60 apartamentów wakacyjnych, podała spółka. Pod koniec października Polnord poinformował, że zawarł warunkową umowę nabycia nieruchomości w Gdańsku o łącznej powierzchni 8,4 tys. m2 i oczekiwał, że da ona możliwość wybudowania kolejnych 60 apartamentów wakacyjnych w dzielnicy Stogi, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Jedynym warunkiem zawarcia umowy przeniesienia nieruchomości było nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe. 

Alior Bank

- Obligacje serii J Alior Banku o łącznej wartości 250 mln zł będą notowane na Catalyst od wtorku, 21 listopada, podała giełda. Alior Bank w lipcu 2017 r. podjął decyzję o emisji do 250 000 obligacji serii J o łącznej wartości do 250 mln zł, a zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6–miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 1,19%. Dzień wykupu obligacji to 11 sierpnia 2020 r. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) rozpoczęła prace zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z z rynku NewConnect (NC), na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, poinformowała spółka. >>>>  

Vantage Development

Zarząd Vantage Development zdecydował o możliwości zwiększenia wartości emisji obligacji do 70 mln zł, tj. o 10 mln zł, podała spółka. Na początku listopada zarząd Vantage podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w trybie oferty prywatnej emisji obligacji na okaziciela serii R o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 60 mln zł i terminie zapadalności do 3,5 roku od dnia emisji.