"Na podstawie art. 541 kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na uzgodniony przez spółkę dzieloną i spółkę przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Famur Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, […] oraz na zmiany statutu spółki dzielonej" – czytamy w uchwale.

W ramach podziału przeniesiona na Famur zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Kopeksu obejmująca w szczególności: aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach Kopex S.A. Kombajny Zabrzańskie, Przenośniki Ryfama Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. Hydraulika Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. Obudowy Tagor Odział w Zabrzu) oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w planie podziału.

Pod koniec czerwca 2017 r. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)